Når man lager 3D illustrasjoner så er sjansen stor for at man kommer bort i photoshop og har behov for å kunne ulike teknikker. Mange har kun brukt dette programmet som et enkelt redigerings verktøy, men det er så mye man kan gjøre med dette programmet. Selv benytter jeg meg av programmet når jeg har behov for å redigere eller beskjære mine illustrasjoner. I dette innlegget vi jeg gå gjennom 6 teknikker eller mer metoder hvor man kan bruke photoshop. Jeg har samlet sammen noen videoer for dere som viser disse teknikkene.

1: FRA 2D TEGNINGER TIL EN INTERESSANT ILLUSTRASJON

De tre videoene under viser hvordan man kan bruke bilder og materialfiler for å endre en planløsning i 2D til en mer dynamisk planløsning i 3D, en gjennomgang av hvordan man kan ta utgangspunkt i et snitt og legge til materialer for å få et spennende uttrykk og den siste videoen som viser hvordan man kan bygge opp en hel illustrasjon med slike bilder. Samme teknikk som brukes i disse videoene kan også benyttes for å freshe opp fasader.

2: OPPBYGGING AV ILLUSTRASJON FRA GRUNN AV

De to neste videoene bruker samme teknikk som den sist i forrige avsnitt, men her er det et interiør som blir bygget opp fra ingenting og et som bygges opp fra en enkel interiørrender. Den siste videoen har også en spennende fremgangsmåte ved å skissere direkte i photoshop. Det gir en mer dynamisk tilnærming til illustrasjonen og lar deg teste ut ting underveis.

3: JUSTERING AV LYS

Når man lager render og illustrasjoner er det ikke bestandig at kontrasten og temperaturene er på plass. Dette er noe man kan jobbe med i photoshop. Der kan man også legge til andre effekter som glans på blanke objekter og refleksjoner av lys. Da tenker jeg på disse stjerne av lys som oppstår når man tar fotografier. Se bare på de to videoene under.

4: BRUKE TILLEGGSFILER FRA RENDERPROGRAM

Denne teknikken bygger på det samme som i de to videoene over, men her utnytter man at i renderprogram er det mulig å ta ut forskjellige hjelpefiler. Disse hjelpefilene kan for eksempel være material ID, refleksjon eller gloss. Hvis man bruker hjelpefilen material ID så er det mye enklere å marker et materiale. Se hvordan de gjør det i filene under.

5: ATMOSFÆRE

Noen ganger er det ønskelig med en bestemt atmosfære eller stemning i illustrasjonen. Dette er noe det kan jobbes med i photoshop selv om de fleste renderprogrammene har muligheter for mange fine innstillinger. Videoen under dekker mange av aspektene ved å skape en stemning.

6: LEGGE TIL 2D ELEMENTER SOM MENNESKER

Å legge til mennesker er kanskje noe av den mest krevende jobben i photoshop da det er så viktig å få 2D figurene som settes inn til å stemme overens med resten i illustrasjonen. På tross av en noe irriterende stemme i videoen under dekker den 7 krav som må til når man setter inn 2D figurer.

BONUS TIPS OM PHOTOSHOP TEKNIKKER

Jeg legger også til to videoer som samler sammen de små elemente som må til for å lage en bedre illustrasjon i photoshop og noen grunnleggende tips alle 3D illustratører bør kunne.

SAMMENDRAG AV PHOTOSHOP TEKNIKKER

Så for å sammefatte videoene på denne siden så kan du bruke photoshop til å forbedre dine illustrasjoner på disse måtene:

  • Forbedre 2D tegninger

  • Bygge opp en illustrasjon fra grunn av

  • Justere lys og glans

  • Bruke tilleggsfiler ved postproduksjon

  • Skape en atmosfære

  • Legge til 2D mennesker

Følg meg gjerne på pinterest hvor jeg pinner flere slike videoer.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner