SPONSET INNLEGG. Viste du at det er mulig å legg inn et bakgrunnbilde i DDS? Denne innlegget vil vise deg hvordan og noen eksempler på bakgrunner jeg har laget.

Når du lager 3d tegninger i DDS så vil det se omtrent slik ut hvis du trykker knappen «rendere maks skyggeberegning-utvidet» under verktøysettet «3D navigering og rendering».

Render av boligen ser ok ut, men mangler fullstendig settingen. Du har da tre muligheter;

  • bygge alt av terreng i 3D og kjøre ny render (tidkrevende),
  • bruke denne renderen og  satse på at du har truffet riktig vinkel i forhold til bakgrunnsbildet og bearbeide filen i photoshop (middels tidkrevende) eller
  • du kan legge til et bakgrunnsbilde, kjøre ny render og gjøre bittelitt bearbeiding i photoshop (lite tidkrevende).

VI SKAL SE NÆRMERE PÅ BRUK AV BAKGRUNNSBILDE

Jeg trykker på knappen «render tegneserie» for å ha muligheten til å rotere boligen. I verktøysettet for 3D-navigering og rendering er det en knapp som heter «bakgrunnsbilde…». Trykk på denne og det kommer opp et lite vindu som lar deg søke gjennom pcen for å finne bildet du ønsker å bruke som bakgrunn. Jeg har valgt en bakgrunn jeg har laget selv i Lumion (Bakgrunnsbilde_016).

JUSTER VINKELEN PÅ BAKGRUNNSBILDE

Juster vinkelen så boligens retning, horisont og størrelse stemmer overrens med bakgrunnen og kjør ny render.

Her er resultatet:

JUSTERING AV BAKGRUNNSBILDER

Legg merke til bakgrunnsbildet blir strukket ut etter størrelsen på vinduet du lager render i. Det ser du på den grå boligen i bakgrunnen. Den er litt strukket ut litt i lengden.

Dette kan justeres ved å gjøre følgende: vri synspunktet bort fra huset så du kun ser bakgrunnen, løsne vinduet du skal lage render i fra den fastlåste posisjonen i programmet, juster bredde og lengde på vinduet så det passer med bakgrunnen. Ved å gjøre dette optimaliserer du bakgrunnen før du lager render av ditt prosjekt.  Når vinduet størrelse er på plass kan du rotere kameravinkelen tilbake til boligen og kjøre ny render.

Under er noe eksempler på hva som skjer med bakgrunnsbildet om du endrer på størrelsen på vinduet som filen er åpnet i.

Her har jeg løsnet vinduet fra den fastlåste posisjonen ved å trykke på knappen minimer øverst i høyre hjørne. Bakgrunnen i dette bildet er noe strukket ut i lengden.

Her er vinduet justert så det har et stående format. Bakgrunnsbildet blir derfor trukket sammen.

Under er et eksempel hvor vinduet har fått et liggende format og bakgrunnsbildet blir strukket ut i lengden.

PHOTOSHOP – ETTERARBEID

Du bør påregne litt etterarbeid i photoshop hvis du vil ha mykere overganger mellom render og bilde. Jeg foreslår å gjøre dette i photoshop ved å legge inn bakgrunnbildet (uten bolig) på et lag og din nye render på et annet lag. Du må da passe på å ha begge bildene i samme størrelse. Det enkleste er å justere bakgrunnsbildet så det har samme størrelse som renderen ved å bruke «free transform» og justere de ytre rammen så de er like store. Når det er gjort kan du viske på det øverste laget (bruk en visklær med rufsete ytterkant) og det vil se ut som om gresset stikker opp forbi dekket (fundamentet). Litt skygge kan også tilføyes ved å tegne med transparent sort der det ville vært skygge.

Jeg har ikke bearbeidet mine bilder i photoshop da dette innlegget handler om bakgrunner i DDS.

HER ER NOEN FLERE EKSEMPLER:

BAKGRUNNER LAGET I LUMION

Disse bakgrunnene har jeg laget i Lumion ved å lage en scene av et nabolag og laget flere bilder av en «tom tomt».

ØNSKER DU FLERE BAKGRUNNER?

Jeg kan lage flere bakgrunner, men er da avhengig av tilbakemelding fra dere angående hva dere ønsker.

Jeg har begrenset med modeller av boliger, så hvis noen ønsker å donere sin bolig (3ds format) så setter jeg pris på dette. Send meg i såfall en e-post post@3dillustrasjoner.no  tydelig merket i emnefeltet med «3ds av bolig for bakgrunner» og 3ds-filen vedlagt som zippet fil. Opplys i e-posten om hvem som skal krediteres for boligene (offentliggjøres i et innlegg).  Oversendte filer med «3ds av bolig for bakgrunner» i emnefeltet vil KUN bli benyttet til dette formålet, selve 3ds-filen vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre.

Hører fra dere 🙂

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner