SPONSET INNLEGG. Jeg bruker DDS primært som tegneprogram når jeg tegner boliger. Som arkitekt er jeg vant til å lese 2D tegninger og klarer å forestille meg hvordan en bolig kan bli seende ut. Det er liten sjanse for at tiltakshaver har like mye erfaring med å lese slike tegninger.  Derfor benytter jeg meg ofte av 3D tegninger for å kunne gi et bilde på hvordan boligen kan bli seende ut. Det sier seg selv at man ikke har kapasitet og tid til å lage fine 3D illustrasjoner, ala de man ser i salgs-prospekter, på skissestadiet.  Det finnes andre metoder for «forklare» boligen til tiltakshaverne. DDS har flere varianter av render innebygd i programmet. Disse finnes under verktøysettet «3d navigering og rendering».

DDS verktøysett 3D navigering og rendering

IDEEN

Når jeg starter på et prosjekt liker jeg å skissere opp et utkast ved å benytte meg av romtekstene. Pass bare på å huke av boksen som sier eksporter med konturer hvis ikke blir ikke strekene som markerer rommene med på utskriften. I en idefase av et prosjekter er det ikke så nøye med detaljer som materialer, dører og vindusplassering. Det er viktigere å få frem de store trekkene, som hvilke rom som grenser mot hverandre, siktlinjer i boligen, hvor er det utsikt, hvor er utearealene, hvor mange etasjer, hvor er bæreaskene osv. I tillegg er det viktig å få frem formen på boligen i en 3D illustrasjon for å gi tiltakshaver en ide om hvordan boligen kan bli seende ut.

Når det gjelder planløsning så kan man være nøyaktig med romteksten ved at man sørger for av veggtykkelsen er med allerede på dette stadiet. En 98 mm vegg med en 12 mm plate på begge sider er f.eks 122 mm. Da kan man tegne avstanden mellom rommene i den størrelsen. Under er et eksempel på en bolig med fire soverom.


planløsning

planløsning

Med planløsningen på plass er det mulig å lage en 3d illustrasjon av volumet på modellen. Jeg foretrekker da å bruke «polygon med høyde» som jeg finner på verktøysettet «geometri».

verktøysett geometri DDS

Med polygon med høyde kan jeg tegne opp kuber eller volumer med en nøyaktig høyde. Jeg vet at boligen er ca 20 cm over terreng, første etasje er 2,4 m, dekket er 0,4 m, andre etasje er 2,4 m og tak med parapeter er ca 1 m. I tillegg kan jeg legge til søyler, balkonger og rekkverk. Da får jeg en modell som ser slik ut:

volummodell DDS - polygon med høyde

Denne modellen gir ingen detaljer, men gir et bilde på hvordan formen av boligen vil bli.

FASADENE

Neste trinn vil bli å få opp veggene med vinduer og dører. Jeg tegner da vegger rundt romtekstene fra forrige trinn og plasserer vinduer og dører. Planløsningen vil da bli seende slik ut uten møbler. Jeg har satt på tett skravur på veggene for at de skal kunne leses bedre.

planløsning planløsning

Med veggene tegnet opp kan man lage en perspektivisk fremstilling ved å bruke «linjeskjul til dekorering». Da får man laget slike 3D illustrasjoner:Linjeskjuling DDS

Jeg har lagt til et flatt plan med terreng og en gangvei bort til boligen. Slike modeller forklarer ganske godt både form og fasader for en tiltakshaver, men forteller svært lite om materialvalget annet enn retningen på kledningen.

MATERIALER

Ved å bruke rendervarianten som kalles tegneserie kan man få frem materialet i fasadene i tillegg til detaljer som vinduer og dører. Jeg har valgt to materialer for mitt prosjekt; stående kledning og pusset luftet kledning (mur). For å få frem disse to ulike veggene må jeg endre material-ID i alle veggene så alle som har stående kledning får nummert 8001 og de veggene som skal være mur får nummeret 8000. Deretter må jeg koble riktig material til riktig ID-nummer. Dette gjøres vi følgende knapper; først trykk på knappen «endre aktiv material fil». Den finner du her:

3d navigering og rendering i DDS

Deretter kobles materialet struktur fin til nr 8000 og over/underligger beiset hvit til 8001. Trykk deretter lagre.

Materialfil i DDS

Etter å ha koblet materialene kan man finne ønsket vinkel og trykke på knappen «rendere tegneserie». Man vil da få følgene type 3D illustrasjoner:

tegneserie renderHvis man legger til terreng under så får man slike modeller:

tegneserie render

Hvis man legger til et bilde i bakgrunnen så kan man få slike illustrasjoner:

tegneserie render

Og her er en variant hvor det er lagt til skygge på modellen i tillegg (rendere tegneserie med skygge).

tegneserie render

Slike modeller kan brukes for å enklere forklare både form, detaljer og materialvalg ovenfor en tiltakshaver. Tegneserievarianten er min favoritt blant de enkle rendermulighetene DDS har da de er enkle å bruke og lage, men samtidig forteller mye om boligen allerede i et tidlig stadium. En annen klar fordel med denne typen fremstillinger at det er mulig å rotere boligen i DDS med materialene aktiv. Vinkelen låses ikke som ved større render oppgaver.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner