DDS sine nettsider

DDS – DATA DESIGN SYSTEM

Data Design Systems visjon er å dekke utvalgte deler av byggebransjens behov for kostnadseffektive, databaserte verktøy for tverrfaglig planlegging, prosjektering, dokumentasjon og forvaltning av bygningsmasse.

Data Design System AS (DDS) ble etablert i 1984. Selskapet var i 1984 faktisk det første i verden som benyttet begrepet Building Information Models (BIM) i sitt markedsmateriell. Hovedkontoret ligger i Klepp kommune – Stavangerområdet. Det er etablert heleide datterselskaper i Tyskland, Østerrike og Nederland.

Per dags dato er mer enn 13.500 lisenser levert til brukere i de fleste europeiske land. Produktspekteret dekker de fleste fagområdene med hovedvekt på bygg, elektro og VVS. Integrete beregner som hjelper brukerne med designet, er et sentralt og viktig konsept i løsningene.

Med sine verktøy for planlegging, prosjektering og produksjon av bygg i tre, er DDS (DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon) suveren markedsleder i både Norge og Sverige.