SPONSET INNLEGG. Når man lager illustrasjoner i DDS så har man noen ganger behov for å legge inn sine egne materialer. Man har mulighet til å legge inn egne bildefiler (også kalt «diffus map» eller «base map») og i tillegg kan man legge til en bump fil (også kalt normal map). Vi skal nå se nærmere på hvordan man gjør dette og hvilke valgmuligheter man har i material filen i DDS. Kledningen på boligen under er det materialet som blir benyttet som eksempelmaterial.

Bildet under viser hvordan en bolig ser ut hvis man bruker «tegneserie-render» funksjonen i DDS. Det er kledningen kalt «liggende kledning natur 06» som du finner i undermappen «Utvendige vegger i tre» som er brukt.

MATERIAL-FILEN

DDS brukere kjenner sikker igjen dette vinduet med materialkoblinger. Her er ID-beskrivelsen (navn på objekt) linket til et material og et ID-nr. ID-beskrivelsen og ID-nr kan ikke kobles fra hverandre, det er kun materialet som kan byttes ut. Grunnen til at noen av materialene har engelsk navn er fordi filen er delt med en engelskspråklig bruker.

KOPIER ET EKSITERENDE MATERIALE

Når jeg legger til egne materialer starter jeg med å kopiere et eksisterende. Det gjøres ved å velge et material og trykke på knappen «kopier». Da får man opp et nytt material som i mitt tilfelle heter «Liggende kledning natur 06 (T) kopi». Se nederste felt med blå markering på vinduet under. Legg merke til at filen du kopierer blir liggende i samme undermappe som originalen.

GI NYTT NAVN OG BESTEM TYPE REFLEKSJON

Når jeg legger til nye materialer foretrekker jeg å starte navnene med _. Det er fordi da kommer de øverst i undermappen av materialer og jeg får samlet alle mine nye materialer på et sted og ikke spredt gjennom hele mappen.

Under neste felt kan man velge ulike typer refleksjoner. De ulike variantene åpner ulike innstillinger litt lengre nede under «Tilpassing». Jeg foretrekker å bruke «Phong» som refleksjon da det gir en jevn overflate med jevn lysfordeling.

HENTE INN BILDEFILER

I høyre kolonne under rammen med «bildefil» er det mulig å laste opp to filer, en teksturfil (diffus) og en bump fil (normalmap).

Du finner flere ulike varianter av beiset kledning på denne siden sammen med normalmap som du står fritt til å bruke. Se innlegget om beiset kledning her. Under vises noen av eksemplene.

FINJUSTERING AV SKALA

Når man henter inn en ny bildefil i et materiale som er kopiert arver man innstillingene på forrige bilde. Det er ikke sikker det er de riktige innstillingene for din nye fil. Se bare på bildet under, her er kledningen alt for bred. Dette justeres i rammen «bildefil», hvor repetisjon av teskturen i x og y retning settes. Jeg synes at verdiene x=0,1 og Y = 0,05 er passende for denne teksturen. Sammelign bildene under så ser det ut som om at bilde 2 har en kledning i «riktig størrelse» som er ca 12-15 cm bred.  

Her er et utsnitt som viser detaljene i kledningen godt.

TILPASSING

I venstre kolonne under tilpassing er det en rekke innstillinger. «Omkringliggende/Amb.» er innstillinger på hvor mye lys fra omkringliggende omgivelser som vises. Innstillingen spredning er hvor mye lys som spres. I eksemplene under har jeg skrevet inn en høy og en lav verdi i dette feltet for å vise forskjellen.

ENDELIGE INNSTILLINGER

Og her er mine endelige innstillinger.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner