Sponset innlegg. I denne artikkelen skal vi se på tre dataprogrammer; DDS, Sketchup og Lumion. Vi skal se på muligheter og hvordan disse tre programmene utfyller hverandre. Der et program er svakt er at annet sterkt og der at program er begrenset er at annet rikt på muligheter. Og når man skal lage en render så har det seg slik at man ikke får mer ut enn man putter inn, så det er viktig å være bevisst på hva man putter inn.

DDS

Min første erfaring med 3D illustrasjoner av en bolig var ved å bruke tilleggsmodulen for render i DDS. DDS CAD versjon 6.5 var den første versjonen jeg brukte av DDS da jeg jobbet hos et lite firma i Namsos i 2012. De illustrasjonene som jeg jobbet mest med da var rommodeller.  Jeg laget enkle fremstillinger av planene på de ulike husene jeg tegnet ved hjelp av volummodeller. Noen få ganger brukte jeg «rendere med maks skyggelegging» på eksteriør og på rommodell.

DDS er kommet opp til versjon 12 nå og har litt flere valgmulighet når det kommer til rendering og fremstillingsmetoder.

DET ER MULIG Å BRUKE FØLGENDE TYPER ILLUSTRASJONER OG RENDER I DDS
 • Render konturmodell
 • Render sjattert
 • Render tegneserie
 • Render skyggelagt tegneserie
 • Vis trådmodell

Når du lager disse renderne så er det fremdeles mulig å rotere boligen med materialer på elementene. Jeg bruker ofte tegneserie versjonen (den uten skygge) og tar skjermdumper av flere vinkler når jeg lager illustrasjoner i en tidlig fase. Etterpå beskjærer jeg bildene og setter de inn på et av arkene i DDS. Disse er fantastiske å bruke hvis du skal forklare en bolig til en tiltakshaver som ikke er vant til å se tekniske tegninger. Vi har ofte landet salg/kontrakt pga av disse fremstillingene.

ANDRE TYPER RENDER DU KAN LAGE I DDS:
 • Render via farge
 • Rendere maks skyggelegging – utvidet
 • Rendere som håndtegning
 • Rendere med grov penn
 • Rendere streker og skygge
 • Rendere som blekkskriver
 • Rendere som oljemalt
 • Rendere stiplet
 • Rendere som tegneserie

Hvis du bruker noen av variantene over så er det ikke mulig å rotere figuren. Illustrasjonen blir låst til en bestemt vinkel.

Det er også mulig å lage enkle animasjoner, men det har jeg ikke prøvd i dette programmet.

I 2013 begynte jeg å jobbe som arkitekt for Idehusgruppen og har vært der siden. Inntil da hadde Idehusgruppen benyttet seg kun av DDS som renderprogram og innhentet eksterne firma til å lage illustrasjonene i forbindelse med huskatalogene. Når det kommer til DDS så har møblene noe begrenset utvalg, er stive og ikke justerbare. DDS er ikke egnet for å lage realistiske interiør bilder, men vil fungere om du skal lage en rommodell eller et eksteriør.

DDS ER STERK PÅ:

Enkle 3D illustrasjoner på forprosjekt og skissestadiet
Bygge opp selve boligen
Målsetting og nøyaktighet

DDS ER SVAK PÅ:

Interiør
Møblering
Krumme former
vegetasjon

LUMION

I mars 2017 ble vi anbefalt Lumion av en av våre forhandlere. Etter en runde med youtube-videoer og masse undersøkelser skaffet vi oss programmet. Lumion har et veldig lavt brukergrensesnitt og de fleste vil klare å lage en render innen 15 minutter. For å få et godt resultat må du nok bruke litt lengre tid på oppbygging av scenen og effektene.

Som de fleste program så må man øve og øve og øve for å bli god. Når man lager illustrasjoner så er det ofte valg av effekter og elementer subjektiv. Her er det bare å prøve seg frem. Jeg har mange ganger støtt på et problem eller en utfordring og har mang en gang henvendt meg til oraklene Google og Youtube for svar. Jeg vil forklare ulike problemstillinger og utfordringer i senere innlegg som er litt mer detaljerte.

Lumion er et renderprogram og det er nok et av de kjappeste da det ikke tar mange minutter å lage en render (selve renderingen, ikke oppbyggingen). Det jeg liker med Lumion er at det ikke skal så mye til for å få et godt resultat. Dette gjelder spesielt etter oppgraderingen til 8.0 som inneholder forhåndsinnstilte effekter som de kaller stiler. Se mer om stiler her: https://www.3dillustrasjoner.no/testing-av-stiler/

PROGRAMMET HAR SINE SVAKHETER, SPESIELT TERRENGET

Det jeg merker mest er at terrenget ikke er lett å kontrollere direkte i Lumion. Terrenget får så å si alltid et kupert uttrykk da verktøyet for heving og senking av terrenget er med et sirkulært verktøy. Det er heller ingen kontroll på hvor mye du hever eller senker terrenget. Dette fungerer greit om du bare trenger en ås i bakkant av din render, men om du har et terreng du skal prøve å gjenskape så får du problemer om dette skal lages direkte i Lumion. Jeg slet veldig med dette inntil jeg fant ut at Sketchup kan løse denne utfordringen.

Biblioteket i Lumion er stort, men det har noen begrensninger i utvalget og fargemulighetene. Vegetasjonen og kjøretøyene er fantastiske, men utvalget av møbler og dekor er litt begrenset og enkelte ting er litt mer vektlagt enn andre. Det virker som om at programmet fokuserer på det amerikanske og japanske markedet, samt kontor og bakevarer (!). Det er ikke mange møbler og dekor som er «typisk norsk». Det betyr ikke at jeg vil ha hele IKEA katalogen i biblioteket, men jeg ønsker bare et litt familiært bibliotek av objekter, med skandinaviske dimensjoner og materialer.

HVORFOR SKAL DET VÆRE
 • 28 vesker, 41 klesplagg, 14 par sko, 6 hatter og 2 kofferter, men kun en knaggrekke/stumtjener?
 • 13 dobbelsenger , men ingen for barn?
 • 22 skinner for spotter, men ikke en eneste vegglampe?
 • 104 brød og kaker, men ingen mugge med juice, melk eller vann?
 • 96 bøker og 7 magasiner, har ikke Lumion hørt om internett?
 • Har jeg virkelig behov for 11 brusautomater, både coca cola, coca cola light og pepsi?

Flesteparten av møblene i Lumion kan ikke materialet endres på, det er kun enkelte modeller som har mulighet til å endre litt på fargen. Selv om modellene er bra laget så ønsker jeg litt mer valgmuligheter når det kommer til materiale og farge. Det vises så tydelig når man har laget noen render om det er samme modell som brukes om og om igjen på illustrasjonene. Jeg ser det selv når jeg ser andre som har laget illustrasjoner; «jepp – de har brukt Lumion!»

Det jeg liker med Lumion sine 3D modeller av mennesker er at de ikke har begrenset seg til en spesiell gruppe mennesker. Lumion er utviklet i Nederland så det vil være naturlig å tro at de ville valgt 3D figurer hvor alle er hvite, men slik er det ikke. Lumion har skalafigurer som er hvite, mørke, asiatiske og arabiske. Stor pluss til Lumion for å dekke en stor variasjon av mennesker.

LUMION ER STERK PÅ:

vegetasjon
kjøretøy
realisme
interiør
hastighet
brukergrensesnitt

LUMION ER SVAK PÅ:

målsetting
kontrollert terreng
Innebygd bibliotek har begrensninger

SKETCHUP

Med DDS og Lumion så har jeg både boligen og renderkvaliteten på plass, men ikke alle formene og detaljene. Etter å ha sett hva som er mulig i Sketchup så har jeg kommet frem til at dette programmet er grovt undervurdert. Det er ufattelig mange muligheter med Sketchup for å ikke snakke om de mange hundre tusen modellene som ligger på https://3dwarehouse.sketchup.com/ , klar for nedlasting og bruk.

Sketchup er programmet som kan gi flest valgmuligheter når det kommer til detaljering, modellering og materialvalg. Det er mulig å overstyre alt i dette programmet og det er kompatibelt med Lumion. Sketchup 2018 ble lansert etter at Lumion 8.0 ble lansert, derfor kan ikke Sketchup 2018 filer lastes inn i Lumion. Du må huske å lagre som Sketchup 2017.

HVORDAN JEG BRUKER SKETCHUP

Jeg bruker Sketchup til å modellere detaljer som listverk, ja du kan faktisk bestemme profilen på listene selv, rekkverk, møbler, dekorasjoner og kjøkken. Du kan lage et detaljert kjøkken basert på kjøkkentegninger fra en kjøkkenleverandør. Jeg liker også å modellere innvendige dører i Sketchup da de innvendige dørene i DDS er begrenset og materialet er et bilde av et dørblad og kan derfor virke flatt. Med Skethup så er det mulig å lage tredimensjonale dører hvor man fritt kan endre materiale senere.

Sketchup kan også benyttes til å lage terrengmodell og modellere kantsteiner, gårdsplass, blomsterbed osv. for en render av en bolig. Se https://www.3dillustrasjoner.no/lage-terreng-paa-1-2-3/ for mer om å lage terreng.

En annen fordel med Sketchup er at hvis du har programmet installert på din maskin så vil du få en forhåndsvisning av filene i mappene med Sketchupfiler. Det er vindusutsnittet som var oppe når du lagret filen som blir synlig. Hvis du er bevisst på dette når du lagrer filene dine så vil du få en mer oversiktlig mappe og behøver ikke å bli forvirret om det var sofa2.skp eller sofa3.skp som er den sofaen du vil sette inn i Lumion.

NB: ved modellering av møbler eller andre objekter, husk å plassere objektet riktig i forhold til origo!
SKETCHUP ER STERK PÅ:

Målsetting
Komplekse former
Detaljer
Møbler
Fleksibilitet
Terreng

SKETCHUP ER SVAK PÅ:

Realisme
Tidkrevende med detaljering

KONKLUSJON

 • Ut fra det som er skrevet over vil jeg konkludere med at disse tre programmene utfyller hverandre. Der et program er svakt er at annet sterkt, der at program er begrenset er at annet rikt på muligheter. Og når man skal lage en render så har det seg slik at man ikke får mer ut enn man putter inn, så det er viktig å være bevisst på hva man putter inn.
 • Jeg anbefaler å bruke programmene på følgende måter:
 • Bruk DDS til å lage selve boligen, men uten møbler.
 • Bruk Sketchup til å lage møbler, listverk og innvendige dører, samt terreng.
 • Bruk Lumion til å sette sammen scenene, berike de med vegetasjon, sett innstillingene og kjør render!
 • Lykke til!
 • Send meg gjerne linker til dine illustrasjoner.
3D illustrasjoner signatur
 • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

 • lage 3D illustrasjoner