Når man lager 3d illustrasjoner kan det lønne seg å studere noen teknikker fotografer bruker for å lage bedre komposisjoner. Dette innlegget vil fokusere på bruk av ledelinjer i illustrasjoner. 

I eksemplet under er det brukt ledelinjer og da med et meget sterk sentralperspektiv hvor alle linjene møtes i midten. Det ser ut som om at alle linjene fortsetter ut i evigheten da det ikke er noen klar avgrensing for hvor møtepunktet eller fokus er.

Kredit og opphavsrett: Gjengitt med tillatelse fra K2 Visual Kft. | www.k2visual.com | Tittel: «Morning sun».

Her har jeg tegnet på ledelinjene for å vise dette bedre:

LEDELINJE LANG EN GATE

Her er et bilde fra Pixabay som også har ledelinjer, men hvor det er en avgrensing og en ledelinje som guider blikket rundt hushjørnet. Denne typen ledelinjer gir godt med dybde i illustrasjonene. En vei eller gate er en kraftig ledelinje og spesielt hvis betrakteren står midt i veien og ser langs veien.

3d illustrasjoner gatebilde med brostein tatt i Paris
Bilde fra www.pixabay.com

LEDELINJE LANGS EN SKOGSVEI

Her er et annet eksempel hvor det fremdeles er en vei som er en ledelinje. Denne typen bilde har ikke bare ledelinjen som komposisjon, men benytter seg også av repetisjon (trærne) og et mer diffust fokus i enden av veien som har en lysere farge. Trærne er også med på å skape en ramme og kontrast rundt det lyse området i enden. Her er kombinasjonen av ledelinje, dybdeskarphet, repetisjon, ramme og kontrast brukt.

grusveg melllom rekker av trær
Bilde fra www.pixabay.com

ORGANISK LEDELINJE

En ledelinje trenger ikke å gå rett inn i et bilde med et sentralperspektiv slik som eksemplene over. En ledelinje kan også være av en mer organisk karakter. Se bare denne illustrasjonen av en park.

Kredit og opphavsrett: Gjengitt med tillatelse fra Vivid Vision | http://vivid-vision.net/ | Tittel: «Lakeside | New Zealand»

Under har jeg tegnet inn ledelinjene. Først er det en sti og deretter vannkanten som leder øyet mot venstre. På tvers av denne ledelinjen står det et tre som fungere som en vertikal ledelinje som hindrer øyet i å vandre av bildet. Deretter følger øyet ledelinjene på motsatt side av vannet som leder mot solen.

Kredit og opphavsrett: Gjengitt med tillatelse fra Vivid Vision | http://vivid-vision.net/ | Tittel: «Lakeside | New Zealand»

KOMPLEKS LEDELINJE

Bildet under er litt mer sammensatt og har flere komplekse ledelinjer.

Kredit og opphavsrett: Gjengitt med tillatelse fra K2 Visual Kft. | www.k2visual.com | Tittel: «On the edge».

KONTRASTER OG SAMMENFØYNINGER MED LEDELINJER

Den sterkeste ledelinjen er den vertikale linjen som dannes av kontrasten mellom fjellveggen og skogen. Normalt ville ikke en slik komposisjon fungere da det er så stor kontrast mellom høyre og venstre side i illustrasjonen. Det som binder bildet sammen er bruken av ledelinjer langs huskroppen som danner en V-form som åpner seg opp mot skogen. Til og med den diagonale overgangen mellom trær og tåke er med på å understreke V-formen. Denne åpenheten forsterkes ytterlige når det i tillegg er noen flere ledelinjer som går horisontalt. Komposisjonen binder sammen de to delene ved å bruke både horisontale, vertikale og diagonale linjer.

La du forresten merke til den lille mannen som står ytterst på kanten? Han er bitte liten, men takket være ledelinjne og kontrastene vises han godt i illustrasjonen.

Kredit og opphavsrett: Gjengitt med tillatelse fra K2 Visual Kft. | www.k2visual.com | «On the edge».

BRUK AV LEDELINJE

Disse illustrasjonene viser noen eksempler på hvordan du kan bruke ledelinjer i dine illustrasjoner. En ledelinje kan være et kraftig sentralperspektiv eller mer organiske linjer i landskapet.

Har du andre eksempler på illustrasjoner som bruker ledelinjer vil jeg gjerne høre om disse.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner