I dag bladde jeg gjennom siste nummer av Arkitektur, et svensk magasin. Dette nummeret, nr 1 2018, omhandler interiør og tar opp en del interessante tema. Jeg synes spesielt temaet om at bildekulturen styrer interiørarkitekturen var svært interessant og absolutt verd en diskusjon. Jeg vil se litt nærmere på dette og hvordan 3D-illustratørens rolle er i denne sammenhengen.

INSTAINNREDNING

Insta-innredning er en betegnelse på bildekulturen den digitale verden gir oss tilgang til. Vi er kun noen tastetrykk unna, nemlig Instagram, pinterest, blogger og andre sosiale medier.  Felles for disse er at de kan alle vise bilder og trenger nødvendigvis ikke ha noen tekst som forklarer noe nærmere. Det er kun det ene øyeblikket, tatt fra en bestemt vinkel i en bestemt lyssetting som fanger blikket vårt.

Slike bilder er svært visuelle, men sier oss egentlig svært lite om livet som foregår i bakgrunnen. Alt blir et stilleben. Eller som Ingrid Sommar skriver i artikkelen «Folksport i kris»; «Det betyder att inredningens själva kärna alltid är osynlig på bild. Den går bara att uppleva med kroppen i rummet.

Artikkelen gir kritikk til instagramere, arkitekter og 3D-illustratører om at de kun jobber med design og arkitetur, men ikke innredning. De jobber kun med sin egen interresse og fagfelt. Det er på disse påstandene at jeg vil protestere litt. Jeg synes ikke det er mulig å sammenligne disse gruppene fordi de deler ikke samme mål. Og dessuten vil ikke en interiørarkitekt også kun jobbe med sitt fagfelt?

DEFINISJON AV FAGFELT

En interiørarkitekt skal forme et miljø og har da som oftest en kjent bruker av rommet. Dette er et privilegiet som en instragrammer eller en som deler bilder via pinterest ikke har, og som vedkommede kanskje heller ikke har behov for. De som bruker instagram og pinterest er med større sannsynlighet ut etter inspirasjon og bryr seg svært lite om den faktiske brukeren av det rommet de nettopp har sett et bilde av.

En arkitekt har heller ikke noe særlig kunnskap til sluttbrukeren av produktet da de kanskje ikke har møtt brukerne og tegnet et hus på oppdrag via en forhandler eller entreprenør. Arkitektens rolle er å skape gode rom som kan innredes etter eget ønske, som er arealeffektivt og fleksibelt. De færreste arkitekter jeg kjenner bestemmer tekstilene og type møbler kundene skal ha. Dette er noe som skjer senere og kanskje i samarbeid med en interiørarkitekt.

En 3D-illustratør sin oppgave er heller ikke å skape et miljø for en bestemt sluttbruker. 3D-illustrastører benyttes oftere når sluttbruker er ukjent og det er behov for en illustrasjon som viser hvordan det kan bli og formidle en stemning. Disse bildene sier ingenting om hvordan det er å leve i disse miljøene, men det er jo heller ikke arbeidsoppgaven til denne faggruppen.

Med dagens digitaliserte verden vil instagrammere, arkitekter og 3d-illustratører gli over i interiørarkitektens fag, men de vil aldri erstatte hverandre da ideene kommer i form av inspirasjon fra steder som Instagram og pinterest, arkitekten vil skape rommene og hovedformene, 3D-illustratøren vi gir en fremstilling av noe som ikke er bygd, mens interiørarkitekten vil jobbe direkte med materialer og overflater.

Felles for de alle er at de jobber med form og ikke liv. Det er til syvende og sist menneskene og rommet mellom dem som skaper et miljø og stemninger.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner