SPONSET INNLEGG  Viste du at det er mulig å justere lys mengden på innstillingene i DDS.  Ved å justere intensiteten på omkringliggende lys kan man lage illustrasjoner som viser ulike tidspunkt på dagen. Det er mulig å lage nattbilder hvis intensiteten på omkringliggende lys er er satt til en meget lav verdi.

INTENSITET

Denne innstillingen finnes under knappen «innstillinger for rendering…» deretter fanen «Utvidet flatebehandling». Her kan man gjøre innstillinger på intensiteten i bildet. Verdien har som standardinnstilling 0.4, men er justert til 1 på skjermbildet under.

Eksemplene under viser hvordan illustrasjonen påvirkes av de ulike verdiene. Bakgrunnen er beholdt som hvit for at du lettere skal se forskjellene i farge. Hvis bakgrunnen også er mørk vil de mørkeste variantene fremstå som nattbilder. Da er det aktuelt med utvendige lys og lyskilder inne i boligen. Disse er slått av på illustrasjonene for å lettere kunne vise hva som skjerm hvis man kun endrer en liten verdi.

VALG AV VERDI PÅ INTENSITETEN

Ut fra illustrasjonen over ville jeg valgt en høy verdi (0.8 – 1) for illustrasjoner på dagtid, 0,6-0,2 når det er litt mørkere og under 0,2 for kveldsbilder. Disse innstillingene må også sees i sammenheng med valgt bakgrunnsbilde og ha tilnærmet samme lysstyrke da denne innstillingen ikke påvirker bakgrunnen.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner