SPONSET INNLEGG Når man lager illustrasjoner kan temperaturen på illustrasjonene være av betydning for å avgjøre årstider eller tidspunkt på dagen. Dette er innstillinger man kan gjøre direkte i DDS. Slik gjøres det:

HIMMELLYS VS SOLLYS

Når man lager illustrasjoner i DDS så har man valget mellom himmellys eller sollys. Himmellys gir mange lyspunkter overalt. Man kan på en måte si at det er refleksjon av lys fra skyene som gir lys til illustrasjonen. Man får ingen konkrete skygger som viser til en bestemt lyskilde (dvs sola), men til gjengjeld kommer detaljene bedre frem da det kommer lys fra flere vinkler. Sollys gir en kraftigere kontrast mellom skygger og opplyste flater.

TEMPERATUR

I eksemplene under har jeg valgt himmellys som lysskilde. Deretter har jeg endre innstillingene på verdien for Kelvin. Som du finner under fanen lys/skygge når du klikker på himmellys i kommandofeltet. Fargen 255, 255, 255 tilsvarer hvit. Alle de andre innstillingene er de samme, det er kun verdien på Kelvin som endres fra bilde til bilde i eksemplene under.

I eksemplene under er bakgrunnen gjort hvit så det skal være lettere å se fargeendringene når verdien på Kelvin endres. En høy verdi på Kelvin gir en blå fargetone, mens en lav verdi gir en rødorange tone. Bruk piltastene for å se endringene hvis man endrer verdien på Kelvin.

VALG AV TEMPERATUR INNSTILLING

Ut fra illustrasjonen over ville jeg valgt en høy verdi (ca 8000) for illustrasjoner hvor boligen er plassert i et vinterlandskap, 6500-5000 ved vår og sommertemperaturer og ca 4500-3000 hvis det var viktig med gode solforhold på boligen. Lavere enn 3000 vil fort bli for rødt og unaturlig.

Dette er verdier som påvirkes av omgivelsene så hvilke farger du velger på materialene dine samt på bakgrunnen er også med på å påvirke temperaturen. Jeg vil derfor anbefale at du prøver deg frem.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner