SPONSET INNLEGG  Når jeg lager illustrasjoner i DDS så har jeg noen ganger behov for å fremstille kjøkkenet på forskjellig vis når jeg lager 3d modeller. Dette avhenger av hvor langt jeg er kommet i prosessen med planleggingen av kjøkkenet. Noen ganger er det skisser som viser litt mer skjematisk hvor kjøkkenet skal være andre ganger trenger jeg litt flere detaljer.

Utgangspunktet for fremstillingen er denne planløsningen av en enebolig:

3d illustrasjoner planløsning bolig med kjøkken i DDS

ENKEL ROMMODELL MED KJØKKEN

I en tidlig fase er det ikke behov for å vise frem kjøkkenet på annen måte enn med volumer. Da foretrekker jeg å benytte meg av egenkomponerte dekker (gulv), hvor et udefinert dekke har høyde som underskap, et dekke som fungerer som overskap og et som høyskap. Pass på når du lager dekkenes høyde er definerte med høyde over 0 nivå på etasjen fra underkant dekke. Hvis du da bruker rommodell fremstillingen som hvite volummodeller kan du få en slik modell:

3d illustrasjoner rommodell bolig med kjøkken i DDS

Denne modellen viser volumet på kjøkkenet, men uten noen ytterliger detaljer.

DDS KJØKKEN

DDS har egen kjøkkenmoduler hvor dimensjonene kan justeres i forhåndsinnstillingene for kjøkken. Ved å bruke standardmodellen kan man bygge opp et kjøkken med moduler og legge til både benkeplate og sokkel. Det er også mulig å legge til noen få varianter av håndtak. Se eksempler på disse modellene under. Her vises de som render sett fra to ulike vinkler:

3d illustrasjoner rommodell bolig med kjøkken i DDS

3d illustrasjoner rommodell bolig med kjøkken i DDS

HENTE INN ET EKSTERNT KJØKKEN I 3DS FORMAT

Et tredje alternativ er å tegne opp kjøkkenet mer detaljert i et annet program, f.eks Sketchup som jeg har gjort. For deretter å hente det inn i DDS i form av en 3ds fil. Formen på kjøkkenet er da begrenset av det eksterne programmet. Under er tegneserierender av et kjøkken modellert i Sketchup. Vær obs på at store modeller krever mye ressurser fra din pc.

3d illustrasjoner rommodell bolig med kjøkken i DDS

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner