SPONSET INNLEGG  Dette er et innlegg som egentlig ikke er tilknyttet 3d illustrasjoner, men mer en forberedelse før man lager illustrasjoner i DDS. For å lettere manøvre seg i et prosjekt i DDS så er det viktig at man har kontroll i kommandolisten.  Ser din kommando fil like rotete ut som min? Se første bilde i bildekarusellen under.

Når jeg jobber med et prosjekt flytter jeg hele tiden mellom å tegne vegger, rom og møbler. Det er fordi jeg tilnærmer meg designet av en bolig med en mer dynamisk tilnærming fremfor en lineær prosess. Jeg har derfor lært meg et lite knep angående rydding i kommandofilen ved hjelp av gruppering av elementer for deretter å splitte gruppene. Denne teknikken vil jeg dele med dere.

Advarsel: Hvis denne metoden brukes på å gruppere vegger som er koblet til gulv kan dette medføre krasj av programmet. DDS Support anbefaler at det ikke brukes hvis funksjonen «opprett gulv basert på vegg» er benyttet, eller at veggene manuelt er koblet til gulv.

TRINN 1: PLANLEGG REKKEFØLGEN

Jeg ser for meg at jeg ønsker en rekkefølge med yttervegger – innvendige vegger – romtekster – gulv,trapp,peis – inventar.

TRINN 2: GRUPPER ELEMENTER

Jeg velger alle ytterveggene og grupperer disse. Deretter alle innvendige vegger som jeg grupperer, jeg grupperer så romtekstene også videre. Rekkefølgen på gruppene er viktige da det er avgjørende når man splitter gruppene etterpå. Jeg følger rekkefølgen jeg planla i trinn 1.

TRINN 3: SPLITT GRUPPENE

Etter at alle elementene er plassert i gruppe kan jeg splitte gruppene igjen. Jeg starter med å splitte den første gruppen (ytterveggene) og splitter deretter alle gruppene i den rekkefølgen de ble laget.

TRINN 4: LA MAGIEN VIRKE

Etterhvert som du splitter gruppene vil du se at alle elementene legger seg etter hverandre i den rekkefølgen du opprettet gruppene. Først kommer ytterveggene – så de innvendige – deretter romteksten – så gulv,pipe og trapp og tilslutt siste gruppe med inventar.

TRINN 5: SEPARER DE ULIKE DELENE YTTERLIGERE

For å separere de ulike grupperingene av elementer er det mulig å legge inn en «$$» kommando. Stil deg på siste element i en gruppe og splitt kommandofilen, skriv deretter inn $$ i kommandofeltet og trykk enter. Du får da et skille i kommandofilen din hvor du kan legge inn en tekst. Ved å bare trykke ok legger du inn en blank linje. Jeg foretrekker å legge inn en blank linje før og etter teksten jeg setter inn.

Dette gjør jeg for hver gruppering for å lage overskrifter for hver bulk…eller legge inn en vits eller to for den som skal tegne i samme fil etter meg 🙂

ANBEFALING

Jeg anbefaler å gjøre dette mot slutten av et prosjekt for å slippe å gjøre dette mange ganger. Skal du f.eks legge inn en ekstra innvendig vegg så kan du splitte kommandofilen i gruppen for innvendige vegger (før $$) og tegne veggen for deretter å avslutte splitten. Da kommer den ekstra veggen på riktig plass i kommandofilen.

Håper dette hjelper deg med å kjapt rydde opp i kommandofilen.

3D illustrasjoner signatur
  • 3d illustrasjoner - åpen 3D form av roser vs lukket form av plante i krukke

  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner