FORUTSETNINGER

3ds fil er det filformatet prosjekter i DDS må eksporteres til for å kunne bli satt inn i renderprogram. Det forutsettes at et prosjekt et tegnet opp i DDS og er komplett før man går videre med fremgangsmåten som er beskrevet i denne posten. Jo mindre du «jukser» når du tegner opp bygget til å starte med jo mindre blir denne jobben.

Målet med forarbeidet er å redusere antall materialer og filstørrelse, men samtidig beholde fleksibiliteten.

TRINN 1: LAG KOPI

Når man skal klargjøre en fil fra DDS til en 3ds fil kommer man til å være litt brutal med selve filen så hvis filene skal være egnet til å printe ut tegninger i forbindelse med byggesøknad eller arbeidstegninger så anbefales det at det lages en kopi.

TRINN 2: LAG DWG-FILER

Det kan tenkes at du har behov for dwg av plan, fasader og snitt senere så nå er et godt tidspunkt å generere dwg-filer av disse tegningene.

TRINN 3: FJERN ALL UNØDVENDIG INFORMASJON 

Tegningene inneholder mye mer informasjon enn det som er nødvendig for å lage en render. Fjern derfor følgende:

  • Tekstbokser
  • Snittlinjer
  • Målelinjer
  • Polylinjer

TRINN 4: RYDD OPP I ROMMODULENE

Det er rommodulene som bestemmer hvilke materialer som skal på gulv, vegger og tak. Det er derfor viktig av alle innvendige rom har en rommodul og kun en. Dvs romtekster som litt mer generelle og dekker over flere andre rommoduler må fjernes. Eksempler på slikt rommoduler BRA og BYA. Alle rommoduler som er på utsiden av bygget må fjernes, eksempler på dette er overbygd areal, carport, terrasser, balkonger og lignende.

TRINN 5: KOBLE MATERIAL-ID TIL ROMMODULENE OG FJERN LISTING

Jeg foretrekker å ha minst mulig materialer i min materialfil når jeg lager 3ds filer. Derfor gir jeg ofte alle innvendige rom samme materialID. Da har jeg kun et veggmateriale, et takmateriale og et gulvmateriale. Unntaket er viss jeg vet jeg skal lage en illustrasjon som krever at jeg for eksempel må vis flislagt bad.

MaterialID endres ved å høyreklikke på romtekstene → egneskaper → Material.

Her setter jeg alltid:

Skjermbilde av innstillingene

-1 under listverk betyr at det ikke skal lages lister.

Grunnen til at jeg fjerner listverket er fordi jeg har erfart at Lumion sliter med å lese listverket. Jeg har flere ganger erfart at listverk (og innvendig omramming har en tendens til «komme og gå» når man skroller i Lumion. Det er utrolig irriterende når du har jobbet frem en illustrasjon du er fornøyd med også forsvinner listen når du skal generer det endelige bildet.

Jeg har funnet ut at løsningen er å bygge opp all listverk og innvendige omramminger i Sketchup. Da står du også friere til å detaljere listingen og overgangene mellom f.eks gulvlist og døromramming.

Det vil komme et eget innlegg som viser hvordan dette kan gjøres ved hjelp av dwg-filene som ble laget under trinn 2.

TRINN 6: TRAPPEROM

Som standard kommer alle rommodulene med et gulv og et tak. Det er ikke så bra i forbindelse med trapperommene da det dekker til trappehullet. Det du da må gjøre er å endre rommodulene slik at det er en rommodul som dekker selve trappehullet i hvert plan. Det nederste planet vil beholde materialID på gulvet, men taket må endres til -1.

Skjermbilde av innstillingene

I planet over må gulvet fjernes og materialID på gulvet må endres. Legg merke til at romteksten kun fargelegger vegger og ikke sideflatene på gulvet!

TRINN 7: DØRER

Jeg foretrekker å lage mine egne dører, derfor endrer jeg alle dørene i prosjektet til døråpninger. Grunnen til at jeg ikke tar med meg dørene direkte fra DDS er fordi jeg liker å ha muligheten til å både åpne dører, endre design på dørene og få en tredimensjonal dør som har detaljer og skygge på seg. Ytterdørene og balkongdørene trenger ikke å byttes ut da de fleste er tredimensjonale.

Dropboxen vil ha en egen mappe med 3D dører snart.

TRINN 8: PIPE

Hvis du bruker de murte pipene så er det greit å beholde disse, men hvis du bruker stålpiper så bør det gjøres noen endringer. Stålpipen som følger med DDS har er runde med de er oppbygd av flater så pipen får et grovt uttrykk i Lumion, samtidig som at pipen som viser over taket er rikt detaljert. Her ønsker jeg egentlig å fjerne pipen uten å fjerne den…

Løsningen er fjerne pipeløp i de nederste etasjene og kun konsentrere seg om den som er øverst. Da foretrekker jeg å løfte pipeløpet opp fra gulvet og gjemme den innvendige delen i takkontruksjonen, mens jeg beholder den øvre på taket. Denne fungerer greit på saltak med takstoler, men kan bli litt utfordring på tak som er flate eller har skrå himling. Her anbefaler jeg bare å være litt kreativ å prøve å lirke det til.

TRINN 9: TAK

Se litt på modellen din i 3D rommodell i DDS og se om du må gjøre noen tilpasninger angående taket.

  • Hvis du har et hovedtak med en ark så er det en stor sannsynlighet for at du har «jukset litt» med å ikke ta deg bryet med å tegne opp hver del av taket som fritt definert tak. Det straffer seg om du nå ønsker å lage illustrasjoner fra loftet…så her må du rydde opp i takene dine. Rydd opp om dette taket blir synlig fra vinkelen du lager illustrasjon fra.
  • Har du saltak på huset ditt, men det skal være flat himling? Da må du husket på å legg inn denne. Jeg bruker å stille meg i den øverste planet og legge inn et udefinert tak, som går til utside bindingsverk, med en tykkelse på 1 cm og 2,40 m målt til underside tak.

TRINN 10: TAKRENNER

De fleste av oss lager tegninger til søknader ved å benytte oss av enkel takrenne og nedløp da den komplekse blir så markant på tegningene. Bytt ut både takrenner og nedløp med den komplekse varianten. Vær obs på at det er en liten feil i DDS som gjør at øverste del (trakten) på nedløpet ikke har en flate. Denne vil forsvinne helt i Lumion og det blir en glippe mellom nedløp og renne. Jeg anbefaler å trekke takrennen litt opp i DDS så nedløp passer til renne. Hvis du zoomer inn på nedløpet når du justerer i «Render tegneserie» så skal du kunne se hva som er dekket av et materiale og ikke.

Jo, mer du rydder opp i i DDS før du lager 3ds filen, jo mindre jobb får du ved å fikse ting i Lumion eller med photoshop. Lumion er laget slik at du skal slippe justering i photoshop så ikke lag trøbbel for deg selv.

TRINN 11: REKKVERK

Glassrekkverk fra DDS fungere fint i 3D. Rekkverkene i tre er dessverre ikke spesielt gode i 3D. Du har mulighet til å huke av at rekkverkets innvendige side skal vises i 3D, men det er bare selve siden som vises du får ikke et «solid» rekkverk og dette kan se rart ut på illustrasjonen. Når du har på at innsiden også skal vises blir innside og utsiden forskjøvet i forhold til hverandre hvis rekkverket er koblet i hjørnene. En kjapp måte å fikse dette på er å frakoble rekkverket i hjørnene og dra rekkverket som er i front forbi rekkverket på sidene. Dette gir en felles front på rekkverket.

Jeg foretrekker å fjerne rekkverket helt og heller bygge opp en solid form i  Sketchup som jeg setter inn i modellen etter at jeg har lastet den inn i Lumion.

TRINN 12: KOBLE MATERIALER

Sånn, da tror jeg vi har landet formen og trenger nå kun å koble materialer.

Hvis du nå går til 3drommodell med alle lag synlige kjører en kjapp tegneserierender og deretter åpner «endre aktiv materialfil» så vil du se at det slett ikke er så mange materialer i den lista. På huset jeg endrer mens jeg lager denne fila er det ca 30 materialer.

Det som er viktig å legge merke til er at når 3ds filen er laget så er ikke materialene sortert etter «glass-vindu», «liggende kledning» eller «gulv100». 3ds filen sorterer etter navnet på materialet, dvs: hvit 1, gulv bord (1), stål osv. For å beholde fleksibiliteten i 3ds filen er det viktig at ingen materialer er gjentatt to ganger i listen. Hvis du sier at en søyle skal være hvit 1 og omrammingene skal være hvit 1 så sier du at materiale på søylene og omrammingene skal bestandig være lik. Det er det ikke sikkert du ønsker.

Fra dette punktet bryr jeg meg ikke så mye om hvordan huset blir seende ut i 3D i DDS. Nå gjelder det å koble materialer så de er ulike, så hva om jeg får en oransje søyle, en rosa drager eller gule omramminger. Det skal vi jo uansett endre på i Lumion, dessuten så følger ikke selve materialet med over, det er kun navnet som blir med 3ds filen til Lumion. Vi må koble om materialene uansett.

TRINN 13: LAGRE SOM 3DS

Dette er siste trinn. Trykk fil – eksport –  3ds og lagre på egnet sted.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner