Det er flere måte å lage terreng på som kan brukes i Lumion. Vi skal nå se litt nærmere på tre ulike metoder som bygger opp et terreng raskt, men har forskjellige kvaliteter og nøyaktighetsgrad.

 1. terreng i Lumion
 2. terreng ved hjelp av sorthvit bilder
 3. terreng ved hjelp av dwg fil i Sketchup

1 LAGE TERRENG I LUMION

Lumion har en enkel måte å lage terreng på i selve programmet. Du bruker en sirkel til å dra terrenget opp og ned.

Fordeler :

 • Rask bygging av terreng
 • Endringene kan gjøres direkte i Lumion
 • Trær kan plasseres på kupert terreng ved å bruke «Tving høyde på landskap»

Ulemper:

 • Unøyaktige høyder
 • Terrenget får runde åser, men ingen bratte skråninger
 • Det er ikke mulig å finjustere terrenget mot for eksempel en grunnmur

Anbefales brukt når:

 • Du har behov for en enkel kuppering av terrenget i bakgrunnen

2 LAGE TERRENG VED HJELP AV SORTHVIT BILDER

Det er faktisk mulig å bruke sorthvit bilder for å lage terreng! Lumion tolker hver gråtone til å være en bestemt høyde og genererer et terreng ut fra dette. Alle bilder som blir brukt som dette vil bli justert at Lumion så utsnittet er 2 x 2 km stort. Derfor er det en fordel å bruke kvadratiske bilder, så slipper du en sammenpressing av terrenget.

Her er et eksempel på et slikt bilde:

Det er bittelite, men du verden for en kraft det er disse gråtonene. Bruk knappen «hent høyde tekstur» når du laster inn dette.

Resultatet før jeg glattet ut overflaten:

Resultatet etter at jeg glattet ut overflaten:

Denne teknikken lærte jeg ved å se denne videoen:

Fordeler :

 • Øyeblikkelig terreng 🙂
 • Endringene kan gjøres direkte i Lumion
  Terrenget må glattes over før bruk, men det kan enkelt gjøres med terrengverktøyet.
 • Trær kan plasseres på kupert terreng ved å bruke «Tving høyde på landskap»
 • Du kan lage egne sorthvit bilder i photoshop eller tilsvarende

Ulemper:

 • Unøyaktige høyder – vanskelig å avgjøre høydene i gråskalaen
 • Komplisert å få tatt ut utsnittene på 2 x 2 km
  (tilsvarer ca 1×1 cm på skjermen når du tar utsnittet)
 • Det er kun mulig å ta ut utsnitt helt sør i Norge
  (satellitten som brukes for å ta ut høydedataene går ikke i bane over hele Norge)

Anbefales brukt når:

 • Du har behov en stor flate med terreng, men har ikke behov for at det skal være nøyaktig

Bonus: jeg har lagt noen sorthvit bilder over i Dropboxen 🙂

3 LAGE TERRENG VED HJELP AV DWG FIL I SKETCHUP

Du kan bygge opp et terreng utenfor Lumion. Dette er min foretrukkede løsning da jeg har mer kontroll på høydene og kan tilpasse terreng til mine boliger. Du trenger en dwg fil med høydekoter for å gjøre denne metoden. Start med å plassere dwg filen av terrenget i Sketchup. Det vil da se omtrent slik ut:

Ved å bruke Sandbox verktøysettet kan du markere alle kotelinjene og trykke på knappen «From contours» og Sketchup fyller ut flater mellom kotelinjene.

Etter å ha visket noen linjer ved sjøkanten og fargelagt hele terrenget med gress ser det slik ut:

Denne Sketchup modellen kan hentes inn i Lumion:

Der kan det få materiale som terreng og det ser slik ut:

Og ved å legge til havet ser det slik ut:

Her kan man ta mange fine utsnitt som fungerer som en bakgrunn for din bolig:

Fordeler :

 • Rask bygging av terreng
 • Nøyaktige høyder (på millimeteren)
 • Det er mulig å finjustere høydene mot for eksempel en grunnmur

Ulemper:

 • Trær kan ikke plasseres på kupert terreng ved å bruke «Tving høyde på landskap»
  Bruker du denne funksjonen plasserer du trærne på terrenget som er under modellen du har satt inn.
 • Endringer i terrenget må endres i Sketchupfilen.

Anbefales brukt når:

 • Du har behov for en nøyaktig gjengivelse av terrenget
 • Du har behov for å kunne finjustere terrenget

Bonus: Sketchup filen finner du i vår Dropbox

LAGE TERRENG MED ANDRE METODER

DDS har en terrengmodul hvor du kan hente inn terrenget i form av en Sosi-fil. Har du denne utvidelsen så kan du selvfølgelig importere terrenget sammen med boligen når du lager 3ds filen.

Sketchup hadde tidligere en måte å hente inn terreng direkte i Sketchup basert på gps. Dessverre så ble samarbeidet mellom Google (google maps) og Trimble (eierne av Sketchup) avsluttet i april/mai 2017 og dermed også denne muligheten.

Håper dette hjelper deg til å finne en terrengløsning som passer for deg. Hvis du har andre metoder så vil jeg gjerne høre om disse.

3D illustrasjoner signatur
 • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

 • lage 3D illustrasjoner