Når man skal invester i 3D modeller lønner det seg å sjekke ut hvordan modellen er bygd opp før man gjennomfører et kjøp. Det er i hovedsak to typer 3D modeller, åpen og lukket form. Hvis vi ser bort i fra filformatene så er dette de to typene man bør se litt nærmere på.

FORSKJELLEN PÅ ÅPEN OG LUKKET FORM

En åpen modell består normalt av polygoner som har en fremside og en bakside som begge er synlige i modellen. Dvs at tykkelsen på f.eks et blad er så lite det kan bli siden det egentlig ikke har noen tykkelse i modellen, kun polygonets form. Hvis vi ser på rosemodellen fra Cgaxis så ser vi at rosebladene er bygd opp av tynne skiver og egentlig ikke har noen tykkelse. Dette er etter min mening en dårligere modell enn den lille planten i krukke fra Cgaxis. Den lille planten er bygd opp av flere polygoner som danner en lukket form, dvs vi ser aldri baksiden av polygonene, kun yttersiden.

3d modeller av roser i kanne og en liten plante i krukke

HVA SÅ? HVORDAN PÅVIRKER DETTE MIN ILLUSTRASJON?

Avhengig av type renderprogram du benytter deg av kan valget mellom åpen og lukket form ha mye å si for din illustrasjon. Selv bruker jeg Lumion og dette programmet klarer ikke å lese baksider av polygoner, med unntak av baksider som har fått sitt eget materiale. Flesteparten av de modellene jeg har kjøpt hos Cgaxis, Evermotion, VIZPARK, Design Connected og CG connected har ikke fått et eget materiale på baksiden av polygonene. Hvis denne overflaten er merket «default» som materiale så vil ikke renderprogrammet lese det og deler av modellen blir gjennomsiktig. Se bare i eksemplene under som viser problemet med rosene.

3d modeller av roser i kanne og liten plante i krukke

HVORDAN FIKSE DETTE

For å fikse problemet må du gå inn i den originale modellen og tilskrive et materiale på de feltene som blir usynlige i ditt renderprogram. På rosene ville jeg nok valgt å kun legge til en rød farge på selve blomsten og en grønn farge på bladene. Denne modellen ville jeg aldri valgt å bruke i en illustrasjon av en detalj, men mer i en illustrasjon hvor rosene står på et bord eller en hylle litt lengre inn i rommet.

Neste spørmål blir jo da hvilken programvare man skal benytte seg av for å rette opp dette. Selv har jeg kjøpt fbx modeller som er et autodesk program. Da jeg ikke jobber i autodesk så får jeg ikke løst dette på en enkel måte. Jeg har da valgt å bruke Sketchup med tilleggsprogrammet SimLab fbx eksporter. Dette programmet lar meg importere fbx filer i Sketchup hvor jeg så kan rette feil og eksportere filene i skp, 3ds eller fbx format.

Håper dette hjelper deg med å velge riktige modeller for dine illustrasjoner.

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner