SPONSET INNLEGG  Når jeg lager illustrasjoner i DDS så bruker jeg ofte de samme fargekombinasjonene. Dette er ikke fargekombinasjoner som er standard i DDS oppsettet og noen ganger henter jeg inn materialer jeg selv har laget. Viste du at det er en enkel måte å hente inn materialer og materialkoblinger fra et prosjekt til et annet? Ønsker du å motta flere tips om DDS så kan du melde deg på e-postlisten.

Se eksemplet her av en rommodell:

3d illustrasjoner - planløsning

Den er laget med lyst gulv, lyse vegger, flis på bad, blått soverom etc. Her er det veldig mange materialer som må endres om jeg skal gjøre dette manuelt. Jeg kan i stedet importere materialer og materialkobling fra et annet prosjekt.

IMPORTERE MATERIALER

Hvis du bruker standardmaterialer og det gjeldene prosjektet er samme versjon som det prosjektet du skal hente inn materialkoblinger fra så kan du hoppe over dette trinnet. Hvis du har lagt til materialer selv må du hente inn disse i ditt nye prosjekt. Dette gjør du ved å åpne materialfilen:

3d illustrasjoner - skjermbilde

Finn deretter knappen «Imp. matr…» som ligger nederst til høyre i feltet for materialer. Da får du beskjed om å lete frem til materialfilen du vil kopiere fra i utforskeren. Let fram filen som er en .map-fil. Trykk på denne og da kommer følgende skjermbilde skjermbilde opp:

3d illustrasjoner - skjermbilde

Trykk på knappen «<<Overfør alle». Da henter det eksisterende programmet inn materialene fra referanse prosjektet. La programmet jobbe seg ferdig og trykk deretter OK.

Nå skal du ha fått en utvidet materialbank i ditt gjeldene prosjekt, men de er ikke koblet til ID-numrene.

IMPORTERE MATERIALKOBLINGER

For å koble materialene står du med materialfilen åpne og velger knappen «Imp.m.kob..» (importer material koblinger). Da må du på nytt finne frem til referanseprosjektets .map-fil og trykke på denne. Da kommer dette skjermbildet opp:

3d illustrasjoner - skjermbilde

Da er det bare å trykke på knappen «<

Etter at denne operasjonen er utført skal din materialfil nå ha identiske materialkoblinger som referansefilen og det er bare å oppdatere renderen via oppdater knappen.

Her er min andre variant:

3d illustrasjoner - planløsning

JOBBE ENDA SMARTERE: Forbered materialfiler for kopiering

Pass på å lagre kopier av .map-filer hvor du er fornøyd med materialkoblingene og importer de i andre prosjekter. Da sparer du deg en hel del arbeid med å koble materialer om du er konsekvent på dette. Husk på å også være konsekvent med nummerne på material-ID. Jeg tenker da spesielt på at f.eks stue/kjøkken/gang o.l får f.eks gulv nr 100, himling nr 300 og vegg 200 når du setter inn romtekstene.

  • Lagre en kopi av alle materialfiler hvor du er fornøyd med sammensetningen av materialer

  • Endre navn på materialfilene så du vet hva hver fil inneholder

  • Lag egne mapper for materialer du legger til selv for enklere kopiering senere

  • Dette gjelder også materialfiler ved illustrasjoner av eksteriører

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner