Når jeg lager 3D illustrasjoner benytter jeg meg litt av min bakgrunn innen kunsthistorie og bildeanlyser. Jeg deler scenen jeg bygger inn i tre deler; bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. Dette skal jeg forsøke å illustrere i dette innlegget. Illustrasjonen under er det vi skal lage i dette innlegget. Illustrasjonen vil bli laget i Lumion, boligene i mellomgrunnen er laget i DDS og eksportert som .3ds fil, mens gjerdet i forgrunnen er laget i Sketchup om importert i Lumion som .skp fil.

render - 3D illustrasjoner

DEFAULT I LUMION

Her er resultatet hvis man eksportert en render i Lumion uten å gjøre noen ting. Dette er det vi starter med, en slett gressplen og blå himmel.

orignal fra Lumion - 3d illustrasjoner

AVGRENSE SYNSVINKEL OG «KAMUFLERE» HORISONTEN

Det første jeg gjør når jeg skal bygge en scene i Lumion er å sette grenser for hvor synsvinkelen min går. Det er ingen vits i å bygge en stor scene som ikke vil bli synlig i resultatet. Å bygge scenen for stor vil bare koste deg tid og yteevne fra pcen din.

Jeg setter kameravinkelen og linsebredden jeg skal bruke. Jeg foretrekker å bruke en bredde på 35-45 mm da jeg synes det gir et riktigere uttrykk. Tærne er det første som plasseres i modellen, hovedsaklig for å hjelpe med å avgrense vinkelen ved å førsøke å plassere et tre i hver side av bilde hvor stammen avgrenser området jeg skal jobbe med, deretter plasserer jeg ut trær i litt ulike størrelser i mellom disse to ytre avgrensningene av det endelige bildet. Denne rekken av trær blir en grense mellom mellomgrunn og bakgrunn. Alt jeg bygger opp bak trerekka blir bakgrunn og det foran mellomgrunn. Helt i fremkant av bildet får vi forgrunnen.

tær i horisont - 3D illustrasjoner

BAKGRUNN

Når avgrensningen er på plass begynner jeg å bygge opp bakgrunnen med å heve terrenget for å lage fjell og åser. Det er her topografien blir avgjørende for illustrasjonen din. Med de fjellene jeg har laget gir jeg antydninger til at dette er i et område med noen mindre fjell.

Topografi - 3D illustrasjoner

Videre beplanter jeg disse fjellene og resten av bakgrunnen med flere trær. Disse behøver ikke å være detaljerte i og med at de kun skal være antydninger og ikke nøyaktige gjengivelser. Da er det mulig å bruke skogfigurene som er i lumion og bygge opp en større gruppe med trekroner. Disse er reduserte i filstørrelse og vil ikke ta så mye av yteevnen til pcen din. Jeg legger også til noen av husene som følger med Lumion programmet. Slik blir bakgrunnen seende ut:

bebyggelse - 3D illustrasjoner

TERRENG

Terrenget i fronten av scenen er uendret, dvs den er helt flat. Dette endrer jeg på ved å dra litt i terrenget i Lumion. Etter noen enkle grep ved å dra terrenget svakt opp og ned får jeg straks en litt mer realistisk overflate på terrenget.

levende bakkenivå- 3D illustrasjoner

MATERIALE PÅ GRESS

En gresslette som denne har sjelden samme farge og form jevnt over hele flata, det vil forekomme fargevarianter. Jeg har derfor «malt» litt med 4 ulike terrengmaterialer og kom frem til denne løsningen. Pga vinkelen vi ser gressflaten i er ikke forskjellene så fremtredende, men du vil klare å se at noe av gresset har en grønntone med mer gult i seg.

variasjon - 3D illustrasjoner

GRESS

Inntil nå har gressfunksjonen i Lumion vært avslått, men slik ser det ut om den slås på og gresset settes til maks høyde og ca 0.5 i villhet. Villhet vil si at gresset får ujevn høyde. Legg merke til at det kun er et av materialene som kan kobles til gress, så hvis du har brukt et annet materiale på terrenget så vil du ikke klare å legge til gress på denne måten.

gress - 3D illustrasjoner

JUSTERING AV GRESSET

Gresset var voldsom høyt og ser ut som en eng som ingen har klippet på en lang stund. På bildet under har jeg justert høyden så gresset får en mer normal høyde om den skal være en plen. Det er fremdeles en stund siden noen klippet denne plenen, men gresset kaster individuelle skygger som gjør det mye mer realistisk og troverdig.

justert gress - 3D illustrasjoner

JUSTERING AV BAKGRUNNEN

Boligene i bakgrunnen havnet litt lang ned og er nesten ikke synlige. Jeg valgte derfor å heve de litt:

løftede boliger - 3D illustrasjoner

MELLOMGRUNN

Mellomgrunnen vil inneholde to boliger med tilhørende carport, noen flere trær (hagebusker), noen mennesker og biler for å skape litt liv og for å gi en menneskelig skala til illustrasjonen. Boligene er importert som .3ds filer som jeg eksporterte fra DDS. Jeg endret også kameravinkelen litt.

mellomgrunn - 3D illustrasjoner

FORGRUNN

I forgrunnen la jeg til en vei og et gjerde. Dette er elementer jeg hadde laget i Sketshup tidligere. På venstresiden plassert jeg noen steiner, bregner og blomster. På den andre siden av gjerdet plasserte jeg en bil og en person som er ute å går.

forgrunn - 3D illustrasjoner

DETALJER

Jeg har ikke lagt til så mye på dette bildet, kun noen løvetenner utover plenen. Forhåpenligvis vil dere klare å se de tre ulike «grunnene» i oppbyggingen av scenen. Forgrunnen med klare detaljer som gress og løvetann, mellomgrunnen med boliger og mennesker, og bakgrunnen med fjell og antydning til boliger.

løvetann - 3D illustrasjoner

HVORDAN SER DETTE UT I LUMION

Hvis vi zoomer litt ut i Lumion så ser vi at scenen kun er bygd opp i det området vi skal lage en illustrasjon fra. Scenen får en V-form som vi kjenner igjen som en synsvinkel. Når man zoomer ut i Lumion så vil ikke alle elementene være synlig, derfor ser scene litt naken ut. Fra denne vinkelen vises også de ulike fargene på terrenget bedre. Det er hele 4 ulike gressmaterialer som er brukt.

synsvinkel - 3D illustrasjoner

ENDELIG RENDER

Når hele scenen er på plass, justerer jeg innstillingene i Lumion så jeg får ønsket solforhold, skyer på himmelen, kontrast, fargeinnstillinger o.l. Resultatet blir da denne illustrasjonen. Som et ytterligere forsøk på en realistisk fremstilling har jeg valgt å plassere et større tre utenfor synsvinklen, men nære nok til at det kaster skygge innover bakken i forgrunnen.

render - 3D illustrasjoner

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner