Jeg har fått forespørsler om hvordan man laget et sol og skyggediagram. Det har jeg tenkt å vise dere i denne artikkelen. Jeg foretrekker å bruke Sketchup til dette.

TEGN OPP TERRENG OG BYGNINGER

For å kunne lage en solstudie så må man ha noen objekter som kaster skygge og noe det kaster skygge på. Jeg starter derfor med å tegne opp terrenget og husene. Siden dette terrenget og husene er laget for demostrasjon av sol og skygge i Sketchup er det ikke tegnet nøyaktig, men mer som et typisk terreng med lave saltakshus og en større blokk som blir plassert midt inne i dette feltet. Her er utgangspunktet:

GEOLOKALISERE TOMTEN

Neste steget blir å geolokalisere bygningene, dvs plassere dem på et geografisk sted. I mitt eksempel har jeg plassert boligen midt i en park i Trondheim. Star med å trykke på File – Geo-location – add location…

Neste steg blir å søke seg frem til riktig sted på kartet som dukker opp. Jeg søkte på Trondheim og dro deretter kartet slik at det tomten jeg ville ha var i senter av skjermbildet.

Deretter trykte jeg på «Select region» knappen øverst i høyre hjørne. Da får jeg opp et markeringverktøy som jeg brukte til å markere utsnittet jeg ønsket og trykket «grab».

Etter å ha trykt grab får man opp kartet som et underlag i Sketchup. Senter av kartet blir sentrert i origio i Sketchup. Omtrent slik:

ORIENTER TOMTEN I FORHOLD TIL HIMMELRETNINGER

Kartet blir plassert slik at nord peker langs den grønne solide linjen i aksesystemet. Hvis modellen du har tegnet ikke har samme orientering så må modellen snus. Det gjøres enklest ved å markere hele modellen, gruppere objektene og deretter roter hele modellen samlet. Jeg har også valgt å løfte modellen litt så hele modellen kommer over kartunderlaget. Som dette:

SLÅ PÅ SKYGGENE

Det er ingen sol og skygge på denne visningen til å starte med. Det er fordi Sketchup har som standard skyggene avslått fordi det krever for mye av maskinvaren for å ha denne funksjonen slått på hele tiden. For å slå på skyggene må du trykke View – Shadows.

FINN RIKTIG TIDSPUNKT

Nå gjelder det bare å finne riktig dag og tidspunkt. Det er enkle innstillinger som gjøres i venstre marg under emnet Shadow. Her er skyggene på denne tomta 23.mars kl 15.00.

Nå er det bare å velge de tidspunktene du trenger til ditt prosjekt og eksportere 2D filer etterhvert som du finner riktig vinkel. Jeg foretrekker og vise sol og skyggeforhold fra et fugleperspektiv og et perspektiv som viser mer 3D former som her:

Håper dette hjelper dere 🙂

3D illustrasjoner signatur
  • 3D illustrasjoner 6 photoshop teknikker alle 3D illustratører bør kjenne til

  • lage 3D illustrasjoner